State of Email Security 2022

We hebben al vaker gezegd dat meer dan 94% van de geslaagde cyber-aanvallen begint met een e-mail. Dat gegeven wordt bevestigd in de 6e editie van de door Mimecast gereleasde “State of Email Security 2022”. In dit rapport zijn wereldwijd 1.400 Security IT Decision makers gesurveyed aangaande de cybersecurity uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, waaronder organisaties van alle groottes uit de US, UK, Denemarken, Duitsland, Zweden, Singapore, Zuid-Afrika en Nederland.
Enkele interessante bevindingen die uit dit onderzoek kwamen zijn:Email blijft de meest voorkomende attack vector. 8 op de 10 respondenten denkt dat het waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk of zelfs onvermijdelijk is dat hun organisatie negatieve gevolgen ervaart van een email borne attack.

  • 96% van de organisaties is target geweest van een op email-gebaseerde phishing-poging.
  • 72% van respondenten geeft aan dat het aantal email-based threats is toegenomen; 26% hiervan bestempelt het toegenomen threat level als significant.
  • In het geval dat een organisatie met ransomware wordt geconfronteerd, wordt in 64% van de gevallen betaald. 4 van de 10 failen echter in het volledige recoveren van hun data. 
  • Slechts 23% van de organisaties biedt zijn medewerkers Awareness Training aan op continue basis. 87% biedt dit echter eens per kwartaal aan.
  • Om brand-spoofing tegen te gaan maakt 89% van de organisaties gebruik van DMARC of zijn dat van plan in 2022.
  • 52% van de respondenten geeft aan dat zij zien dat cyberattacks steeds geavanceerder worden.

Lees hier het hele rapport